La indústria de la construcció reclama mesures valentes al Govern per sortir de la paràlisi

L’actual crisi econòmica, la dura política de retallades per part de l’Administració Pública i la falta de crèdit han conduït a una caiguda sense precedents a la Unió Europea del sector de la construcció, provocant la desaparició de centenars de milers de petites i mitjanes empreses i la destrucció de milions de llocs de treball. Amb l’objectiu d’intentar posar fre a aquesta situació i amb motiu de la celebració de la 18a edició del saló Construmat de Fira de Barcelona, tots els agents de la construcció espanyola han consensuat el “Pla d’Acció Construmat per impulsar l’economia des de la indústria de la construcció” en una iniciativa inèdita a Espanya pel seu caràcter unitari. El document reivindica el paper d’aquest sector per sortir de la crisi i proposa al Govern un paquet de mesures en àmbits com l’obra civil, la rehabilitació, l’eficiència energètica o l’habitatge residencial.

L’ajust realitzat pel sector de la construcció a Espanya des de l’inici de la crisi no té precedents. Ni països com Irlanda han patit una caiguda tan dràstica de l’activitat constructiva. El 2006 la construcció aportava el 12,6% del PIB espanyol i donava feina a més de 2,6 milions de persones, però en cinc anys s’han destruït 1,5 milions de llocs de treball i han desaparegut prop de 170.000 empreses del sector. L’Informe alerta de la “descapitalització que s’està donant en els principals sectors productius” com el de la construcció, “expulsant un bon nombre d’empreses preparades tècnicament i de treballadors formats, perdent capital humà i tecnològic”.

Els agents del sector reclamen que es valori la indústria de la construcció com un motor de creixement d’ocupació i riquesa, ja que tot i la contundent caiguda derivada de l’esclat de la bombolla, continua donant feina al 8% de la població activa. Amb el Pla d’Acció presentat avui a la seu de la CEOE, els professionals del sector reivindiquen l’aportació de la construcció per a la recuperació econòmica: segons l’estudi, per cada 600.000 euros invertits en construcció es generen 10 llocs de treball directes i altres 6 indirectes.

Mesures valentes i factibles
El “Pla d’Acció Construmat” proposa un total de catorze mesures realitzables que requereixen de l’actuació de les administracions públiques a tots els nivells. En aquest sentit, la indústria de la construcció reclama l’existència d’un interlocutor únic i interministerial “que es comprometi a elaborar un Pla Estratègic” per al sector.U

na altra de les mesures exigides implica establir línies de finançament i bonificacions fiscals, estables a mig i llarg termini, per als propietaris d’habitatges habituals o propietaris d’immobles destinats al lloguer. D’aquesta manera, s’estimularia ràpidament el segment de la rehabilitació, que és un dels que pot crear ocupació de forma més ràpida. L’estudi econòmic que acompanya el Pla calcula que per cada euro invertit en rehabilitació es genera un 85% d’activitat econòmica addicional a Espanya. Amb una inversió de 65.000 euros en obres de manteniment es crea un lloc de treball a Espanya.

A més, les subvencions i ajudes del Govern espanyol a la rehabilitació i manteniment d’edificis suposen un retorn per a l’Administració del 111%. D’aquesta manera, els 627 milions d’euros anunciats pel Govern espanyol en el seu nou pla de foment de la rehabilitació es convertiran en uns ingressos, via impostos, de 695 milions d’euros fins al 2016.

En aquest mateix context, el sector reclama elaborar un Programa Global Estratègic de Manteniment del Parc Públic d’edificis, així com dissenyar plans de xoc per a la formació de professionals i treballadors del sector i contra l’economia submergida.

Menys retallades en obra pública
El Pla exigeix definir una estratègia que aposti per l’eficiència, la transparència i l’estabilitat a la licitació de l’obra pública. En aquest sentit, els agents de la construcció reclamen prioritzar les inversions utilitzant criteris d’austeritat i eficiència econòmica, amb l’obligatorietat de realitzar anàlisis cost-benefici dels equipaments públics.

El Pla d’Acció Construmat reclama a les administracions que, tot i el procés de consolidació fiscal exigit per Brussel¿les, redueixin més el pressupost en obra civil, ja que una inversió en infraestructures equivalent a l’1% del PIB afegeix 8 dècimes de creixement de la economia espanyola. Així, l’obra pública s’autofinança en un 50%.

Nous habitatges on hi hagi demanda
Finalment, els signants del Pla demanen, en l’àmbit de l’edificació residencial, mesures per suprimir o reduir les limitacions imposades a reserves de sòl per a habitatge protegit; aplicar mesures de simplificació i desregulació normativa per donar sortida als estocs actuals d’habitatge.
També reclamen discriminar les zones i segments on hi ha potencial de demanda d’obra nova per poder finançar promocions que donin resposta a les necessitats del mercat en aquestes àrees específiques, ja que la manca de finançament per a aquests projectes pot generar tensions futures en els preus de l’habitatge.

La indústria de la construcció espanyola assumeix que s’ha d’adaptar al context actual, però demana l’acompanyament de les Administracions Públiques per garantir els llocs de treball i la supervivència de les empreses. En aquest sentit, reclama al Govern espanyol que posi en marxa aquest paquet de mesures el més aviat possible, ja que, segons els seus autors, “no hi ha creixement econòmic sense construcció”.

Construmat, la unió del sector
El Pla d’Acció Construmat, presentat en un acte celebrat avui 7 de maig a la seu de la CEOE a Madrid, dóna continuïtat al Manifest Construmat, llançat amb motiu de l’última edició del Saló Internacional de la Construcció de Fira de Barcelona. El text, consensuat pels principals col¿lectius professionals, va aconseguir el suport de més de 100 associacions del sector de tot Espanya.

Construmat s’ajusta als nous temps i evoluciona per oferir solucions reals a les empreses del sector. Del 21 al 24 de maig, Fira organitza la 18a edició d’un certamen que s’ha transformat en un “hub” internacional de la construcció amb l’únic i gran objectiu d’ajudar a les empreses d’aquesta indústria a superar el difícil moment actual. El saló estructura la seva oferta al voltant de tres eixos:

Fòrum Contract, on es presentaran projectes constructius dels mercats emergents com Argentina, Brasil, Xile o l’Uruguai, que sumen una inversió potencial de 30.000 milions d’euros per tal que les empreses espanyoles puguin oferir els seus productes i serveis i, d’aquesta manera, guanyar contractes en els BRIC.

Construmat Innovation Center, fòrum internacional de transferència de la innovació tecnològica on 12 centres tecnològics de construcció de tot el món presentaran els seus prototips més innovadors, abans de la seva comercialització, perquè puguin ser adquirits per alguna de les companyies participants al saló i, així , facilitar la seva arribada al consumidor final creant noves unitats de negoci.

Building Solutions World Congress, un congrés de solucions constructives que compta amb la participació 65 ponents de tot el món, entre els quals es troben, per exemple, prestigiosos arquitectes com els sevillans Antonio Cruz i Antonio Ortiz, responsables de les obres de remodelació del Rijksmuseum d’Amsterdam, o l’italià Stefano Boeri, coautor de la reforma dels ports de Gènova i Marsella i actual regidor de Cultura de l’Ajuntament de Milà.

Construmat, l’únic saló internacional de la construcció dels que s’organitzen a Espanya, comptarà amb 311 expositors directes en representació de més de 600 empreses i ocuparà els pavellons 2 i 3 del recinte de Gran Via de Fira de Barcelona.

Madrid, 7 de maig de 2013