Informació legal

Fira de Barcelona
Av. Reina Mª Cristina, s/n
08004 Barcelona
Tel: 902 233 200
Fax: 93 233 21 98
info@firabarcelona.com

Fira Internacional de Barcelona
CIF: Q-0873006-A

Inscrita al Registre Oficial de Fires de Catalunya, en el foli 7, Llibre I