Informació fiscal

Fira de Barcelona

Av. Reina Mª Cristina, s/n
08004 Barcelona
Tel: 902 233 200
Fax: 93 233 21 98
info@firabarcelona.com

Fira Internacional de Barcelona

CIF: Q-0873006-A

Inscrita al Registre Oficial de Fires de Catalunya, en el foli 7, Llibre I

Per a qualsevol consulta o petició relativa a dades de caràcter personal, i/o d'empresa, podeu adreçar-vos al correu: lopd@firabarcelona.com