El nostre compromís

Sostenibilitat, medi ambient

A Fira de Barcelona ens comprometem amb la sostenibilitat, la protecció del medi ambient, l’economia circular i la lluita contra el canvi climàtic. Impulsem mesures de reciclatge, eficiència energètica, eco-disseny d’estands i optimització de serveis per tal de minimitzar l’impacte generat per l’activitat firal i congressual.

Establim pautes d’actuació, que recollim a la Política de Sostenibilitat, conforme al nostre compromís amb la sostenibilitat ambiental, econòmica i social, i en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Mesures contra
la sequera

El passat 1 de febrer, la Generalitat de Catalunya va declarar l’estat d’emergència per sequera a l’àrea metropolitana.

Fira de Barcelona ha estat aplicant diferents mesures en els últims anys per millorar l’eficiència i reduir el volum d’aigua utilitzada durant la seva activitat i ha començat a implementar mesures addicionals donada la situació actual.

Mesures de millora implementades des de 2020:

 • Desplegament d’un sistema de control de consum d’aigua digitalitzat que detecta fuites a la xarxa en temps real.
 • Protocol de manteniment preventiu de la xarxa de distribució per substituir els trams amb risc de tenir fuites.
 • Substitució progressiva dels urinaris del recinte per unitats ecològiques sense aigua (actualment al 50%).

Mesures addicionals preses a causa de l’emergència:

 • Buidatge dels llacs del recinte de Gran Via i reutilització de l’aigua per part de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
 • Interrupció de les fonts ornamentals.
 • Inspecció i substitució de les aixetes de tots els lavabos.
 • Posada a punt de les aixetes automàtiques per reduir el temps d’ús i minimitzar el consum.
 • Desenvolupament de polítiques d’estalvi d’aigua per a tots els operadors de càtering in situ.
 • Instal·lació de filtres airejadors en totes les aixetes.
 • Programa de comunicació i sensibilització sobre la situació excepcional de sequera a Catalunya dirigit als visitants i expositors d’esdeveniments.

Amb totes aquestes mesures, s’estima que el consum d’aigua en els nostres recintes s’ha pogut reduir en un 25%.

Eficiència energètica
Energies renovables

La Política Energètica de Fira de Barcelona defineix el nostre compromís amb la gestió eficient del consum d’energia.

Apostem per l’energia d’origen verd. Fira de Barcelona ja només consumeix energia elèctrica procedent de fonts renovables com la solar, eòlica, hidràulica, biomassa, mareomotriu, geotèrmica o biogàs. Inclou tot el consum generat als recintes: estands, espais d’exposició i d’activitat congressual, etc, així com en oficines. La iniciativa permet evitar l’emissió de 12.500 tones de CO2 a l’any, equivalent a plantar un milió d’arbres.

Treballem per millorar l’eficiència energètica a través de la instal·lació de les més avançades tecnologies i equipaments: Fira de Barcelona és pionera a Espanya en equipar tot un recinte firal (Gran Via) amb tecnologia IoT per optimitzar el consum energètic vinculat a la climatització. També hem instal·lat sistemes d’il·luminació de baix consum (LED).

Promovem l’ús de les energies renovables. El recinte de Gran Via té un dels parcs fotovoltaic sobre cobertes més importants del món amb 25.947 panells sobre 135.000 m2 que generen 5,86 GWh d’electricitat l’any, evitant l’emissió de més de 2.200 tones de CO². Estem connectats a la xarxa de distribució de fred i calor municipal, consumint energia de fonts renovables.

Establim aliances amb organismes públics i entitats privades per fomentar les bones pràctiques en sostenibilitat. Impulsem el manual de bones pràctiques mediambientals, en col·laboració amb el programa de Turisme Sostenible del Barcelona Convention Bureau, promovent així l’ús del transport públic entre els assistents als esdeveniments, reduint l’impacte ambiental i impulsant un turisme sostenible a la ciutat de Barcelona.

Oferim als expositors la possibilitat d’escollir estands amb menor impacte ambiental i d’utilitzar un servei de càlcul i compensació de la “petjada de carboni”, a través de la certificació CleanC02, que identifica les fonts d’emissió de gasos d’efecte hivernacle inherents a tota activitat.

0 .000 m2

135.000 m2 de parc fotovoltaic sobre coberta al recinte de Gran Via.
Un dels més grans del món

0

El parc fotovoltaic disposa de 25.947 panells

0 GWh
5,86 GWh d’electricitat generats anualment amb energia solar
0 00 t
El nostre compromís amb la sostenibilitat evita l’emissió de 2.200 tones de CO2

Reciclatge i reducció

de residus

 

Promovem el reciclatge de residus (paper, cartró, vidre, envasos, etc.) i implantem eines tecnològiques per evitar al màxim el consum de paper i plàstic, com és el cas de les acreditacions als salons o congressos. Gràcies al conveni amb Ecoembes, cada any transferim al voltant de 8.000 tones de residus per a la seva recuperació.

Iniciatives contra els residus:

 • Desenvolupem (en fase de proves) la instal·lació de papereres intel·ligents a través de tecnologia IoT que proporcionen informació sobre el volum de residus acumulats i el tipus. Dades que ajuden a optimitzar els serveis de recollida selectiva dels residus.
 • Impulsem el Towards Zero Waste, iniciativa pionera implantada per Smart City Expo World Congres, IoT Solutions World Congress e Iwater, que aposta per la sostenibilitat dels esdeveniments reduint l’impacte ambiental associat a la mobilitat, l’ús de l’aigua i l’energia, l’adquisició de productes i serveis, entre d’altres.
 • Col·laborem amb el projecte “Towards Zero Waste”, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, que fomenta la reducció de residus i l’estalvi de recursos.
 • Des de 2014 el Mobile World Congress, que se celebra al recinte de Gran Via, disposa de la certificació carbon neutral.

Economia

circular

Treballem per promoure la reutilització de part dels materials emprats a les fires, ja sigui internament o a través d’entitats socials, com la moqueta o el mobiliari, etc.

 • Donation Room. En col·laboració amb els ajuntaments de Barcelona y de l’Hospitalet, impulsem la reutilització de materials emprats en diversos salons i congressos per destinar-los a entitats socials, famílies i persones en risc d’exclusió, a més de donar feina a persones vulnerables.
 • Donació d’excedents alimentaris a Nutrició sense Fronteres i el Banc dels Aliments. Cada any, a través de GastroFira, es lliuren més de cinc tones d’aliments saludables per ser distribuïts entre persones en risc d’exclusió.

Iniciatives firals que

fomenten la sostenibilitat

Impulsem esdeveniments relacionats amb la sostenibilitat:

 • Smart City Expo World Congress, congrés internacional sobre solucions intel·ligents per fer ciutats millors per viure-hi en temes de mobilitat, gestió dels recursos, etc.
 • Tomorrow Mobility World Congress, esdeveniment sobre la mobilitat urbana del futur.

Reconeixement 

internacionals

 

Hem obtingut la certificació ISO 14001, la norma més reconeguda a nivell internacional en matèria de gestió ambiental i ens hem adherit, així mateix, al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere.  

Les nostres actuacions mediambientals han obtingut reconeixements internacionals com el Sustainable Development Award (2017) de la Global Association of the Exhibition Industry (UFI) que agrupa els principals operadors firals del món. El premi va reconèixer l’aposta de Fira per contribuir a que Barcelona sigui destinació de referència en matèria de sostenibilitat firal.

Tornar a El nostre compromís