Fira de Barcelona llança PharmaProcess, el primer fòrum sobre processos de la indústria del medicament d’Europa

El Palau de Congressos del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona serà els dies 29 i 30 d’octubre la seu de PharmaProcess, fòrum internacional al servei de la indústria del medicament en una iniciativa que vol donar resposta a les necessitats plantejades per aquest sector. En l’última edició d’Expoquimia, celebrada el novembre de 2011, la indústria farmacèutica de base va comptar amb el seu propi espai d’exposició. Després del bon resultat d’aquesta experiència, les principals empreses i associacions del sector i Fira de Barcelona han arribat a un acord per organitzar, de manera independent, el primer esdeveniment congressual en processos del medicament que se celebra a la Unió Europea.

La primera edició de PharmaProcess convocarà els experts més importants d’aquesta indústria que donaran a conèixer els últims avanços tècnics del sector en el marc d’un programa de ponències que s’articularan a partir de dues sessions plenàries i vàries conferències al voltant de la conceptualització natural dels processos que van des del desenvolupament fins a la distribució.

El fòrum neix amb la clara vocació de crear un espai de debat, inèdit a Europa, que permeti l’intercanvi de coneixement i experiències sobre la innovació organitzativa i tecnològica en els processos farmacèutics amb l’objectiu d’optimitzar al màxim els seus recursos. En aquest sentit, PharmaProcess comptarà amb un espai de presentació de projectes, anomenat Open Innovation Market Place, on es posaran en contacte l’oferta i la demanda. Entre els principals temes que s’analitzaran al programa de ponències destaquen l’anàlisi de l’actual normativa, el grau de desenvolupament dels processos en l’actualitat, la gestió de proveïdors o la biotecnologia.

PharmaProcess, que disposarà d’una zona d’exposició en què hi seran presents tots els segments implicats en el desenvolupament del procés farmacèutic des del mateix inici fins a la fabricació i distribució dels productes, compta amb la col¿laboració i assessorament d’un comitè científic format per experts del sector farmacèutic.

Hi formen part representants d’empreses com, per exemple, Almirall, Telstar, Laboratorios Esteve, Reig Jofre, Lapeyra & Taltavull o Grífols i d’associacions sectorials com Farmaindustria, l’associació que aplega a les principals empreses i laboratoris farmacèutics d’Espanya, l’Associació Espanyola de Farmacèutics de la Indústria (AFEI), el capítol espanyol de la Societat Internacional per a l’Enginyeria Farmacèutica (ISPE), l’Associació Espanyola de Medicaments Genèrics (AESEG), l’Associació per a l’Autocura de la Salut (ANEFP), la Federació Europea d’Indústries i Associacions Farmacèutiques (EFPIA, en anglès), la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (FEIQUE) o BioCat.

Segons dades de la Memòria de l’any 2011 de Farmaindustria -la última publicada-, les vendes de medicaments van experimentar una caiguda del 5,1%, situant-se 13.941 milions d’euros a preu de venda de laboratori (PVL). Pel que fa a les exportacions, el seu valor es va reduir en un 0,8% enfront a l’exercici de 2010 fins a situar-se en els 8.808 milions d’euros.

Barcelona, 21 de febrer de 2013