El Fòrum Iwater debat les claus per avançar en la gestió eficient i sostenible de l’aigua

Una de les activitats centrals del nou saló Iwater de Fira de Barcelona serà el Fòrum Iwater, un espai de conferències i debat sobre les claus de la gestió futura de l’aigua en àrees amb elevat estrès hídric. Hi participaran prop de 80 experts nacionals i internacionals, entre els quals destaca el científic nord-americà cofundador del Pacific Institute d’Oakland a Califòrnia, Peter Gleick, qui pronunciarà la conferència inaugural i presentarà un nou enfocament per afrontar els reptes de l’aigua al segle XXI, basat en mesures d’estalvi, reutilització i millora de l’eficiència en la gestió del cicle integral de l’aigua, infraestructures de proximitat, protecció de l’entorn i economia intel·ligent.
Al Fòrum Iwater conflueixen la resiliència, la governança i el finançament com els tres grans eixos que permetran avançar en la gestió de l’aigua a mig termini i garantir el seu futur. Durant tres dies (15-17 de novembre) se celebraran en el marc de l’esdeveniment 30 sessions i 8 taules rodones. En paraules d’Ángel Simón, president d’Iwater i vicepresident executiu de SUEZ a càrrec de l’activitat d’aigua a Europa, aquest fòrum “serà l’espai idoni per reivindicar el concepte del “valor real de l’aigua”, com a un element bàsic per al funcionament de la societat i un actor econòmic essencial per al creixement sostenible”.
Segons l’OCDE, el 40% de la població mundial viu en zones d’estrès hídric i la demanda d’aigua s’incrementarà un 55% l’any 2050. Per afrontar l’escassetat de recursos hídrics, es requereixen fórmules que modifiquin les formes de consum i fomentin la reutilització de l’aigua per a usos urbans, industrials o agrícoles. Alhora, es necessiten sistemes de governança flexibles adaptats a cada territori i a cada moment que integrin a tots els actors socials, sectorials i institucionals implicats en el cicle de l’aigua. També resulta imprescindible accedir a noves vies de finançament per renovar i modernitzar les infraestructures de proveïment i sanejament. Tot això s’abordarà en profunditat al Fòrum Iwater.
La directora general de l’Aigua, Liana Sandra Ardiles, obrirà el Fòrum en el que intervindran com a ponents representants de l’administració pública, acadèmics i professionals de la gestió de l’aigua de diferents països. Per la seva banda, la visió local i els reptes del sector de l’aigua a Espanya es tractaran en diferents taules rodones en què participaran experts, empreses, associacions i entitats nacionals.
S’analitzaran qüestions sobre el valor real de l’aigua; la resiliència urbana; associacions publico-privades; la regulació; el finançament d’infraestructures; el cost de la no-sostenibilitat; reptes i oportunitats i reutilització potable i no potable. Al final de cada dia, el professor expert en hidràulica urbana i director de l’Institut Tecnològic de l’Aigua, Enrique Cabrera, exposarà les principals conclusions dels temes tractats en les diferents sessions celebrades.
Resiliència, governança i finançament
Diverses ponències del Fòrum Iwater se centraran en la resiliència, és a dir, la capacitat de sobreposar-se i controlar situacions adverses com la desertificació, les sequeres i inundacions, i la seva aplicació a la gestió de l’aigua a les ciutats, l’agricultura i la indústria, els tres àmbits que més consumeixen aquest recurs. En aquest sentit, el director de Producció d’Aigua al Comtat d’Orange (Califòrnia, EUA). Mehul Patel, exposarà l’experiència de la reutilització potable indirecta que hi estan duent a terme; el professor, economista i polític, Jaime Lamo de Espinosa, presentarà la visió de l’agricultura; i experts de les escoles d’enginyeria civil de Paris i Lisboa, així com, de la Direcció General de l’Aigua del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient se centraran en la resiliència de les ciutats del sud d’Europa i de la conca del la Mediterrània. S’exposaran els casos de com apliquen la resiliència ciutats com Barcelona, Lisboa, París.
Per garantir el subministrament d’aigua en quantitat i qualitat suficients serà imprescindible establir sistemes de governança capaços de coordinar els diferents actors implicats. Per això, al Fòrum Iwater es contraposaran sistemes amb un predomini de la gestió privada, amb sistemes de gestió pública i s’analitzarà el model majoritari actualment vigent a Espanya, de caràcter mixt. També s’abordarà la qüestió de la regulació, amb exemples com el Regne Unit, Portugal i Itàlia, que opten per un regulador central únic, en contraposició al model de marcat caràcter local del nostre país.
En aquest apartat destaquen les intervencions del director general de l’Associació Danesa d’Aigua i Sanejament, Carl-Emil i Larsen; el president de l’Associació Europea de Reguladors WAREG, Alberto Biancardi; i el expresident de l’Entitat Reguladora dels Serveis d’Aigües i Residus de Portugal, ERSAR, Jaime Melo Baptista, entre d’altres.
Finalment, el debat a Iwater també versarà sobre com plantejar noves fórmules de finançament per sufragar tant la renovació d’infraestructures obsoletes com la construcció d’altres noves. Així, es presentaran les possibilitats de la inversió publico-privada i la diversitat de propostes de finançament aplicades a infraestructures d’altres països, principalment Llatinoamèrica, a més del Marroc i l’Índia. Com a ponents destacats figuren el director de Medi Ambient de l’OCDE, Xavier Leflaive, i el director adjunt de la CAF (Banc de Desenvolupament d’Amèrica Llatina), Gonzalo de Castro.
El coordinador científic del programa i president de la Plataforma Tecnològica Europea de l’Aigua, Tomas Michel, senyala un quart repte per millorar la gestió del cicle integral de l’agua que se suma a la  resiliència, la governança i el finançament: “convertir l’aigua en un element més de l’economia real, reconeixent el seu valor real i preocupant-nos de cobrir les necessitats de les persones (a las ciutats), de la producció d’aliments (a l’agricultura) i de les fàbriques (a la indústria). Per a això es necessari que territoris i usuaris deixin de competir per l’aigua, per passar a invertir i col·laborar en noves relacions relaciones on tots guanyen”, conclou Michel.
El Fòrum Iwater compta amb el suport de la International Water Association, IWA, entitat global que promou el coneixement i la investigació per solucionar els problemes de l’aigua des de la sostenibilitat.
Barcelona, novembre de 2016