La gestió del CCIB per part de Fira reforçarà el posicionament firal de Barcelona

Fira de Barcelona valora molt positivament l’aprovació inicial avui per part de la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona de la concessió de la gestió del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), ja que permetrà desenvolupar una estratègia comuna de la ciutat en matèria de fires i congressos, reforçant el seu posicionament així com el pes i la internacionalitat de la institució firal. 
Amb aquest acord, Barcelona, que ja ocupa una posició internacional rellevant en l’àmbit firal i congressual, podrà desenvolupar una política global com a gran plataforma d’esdeveniments, en uns moments de gran competitivitat entre ciutats, més que entre recintes. En aquest sentit, la unificació de la gestió dels tres equipaments firals de la ciutat potenciarà les sinergies y els esforços promocionals com ja passa en altres ciutats europees.
Així mateix, contribuirà a generar nous impactes en favor del teixit econòmic i social, especialment a l’àrea del Besòs, on es troba el CCIB, una zona immersa en un important procés de millora de les seves condicions urbanístiques i socials.
El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha agraït la confiança de l’Ajuntament per la concessió de l’ús privatiu del CCIB, per un període de 25 anys a partir de novembre de 2021, i ha destacat que “contribuirà a reforçar el paper de la institució firal en un entorn global, a augmentar la seva competitivitat, internacionalitat i el seu caràcter de pol d’atracció d’esdeveniments en l’àmbit de les grans fires europees, a més de generar noves oportunitats per al teixit productiu i social del conjunt del territori”. 
Ha afegit, així mateix, que “disposar d’una estratègia comuna i una gestió integral de les instal·lacions firals de Barcelona permetrà aprofitar millor les oportunitats econòmiques i socials generades per la progressiva importància que les fires, els congressos i les convencions estan adquirint a tot el món”.  
En el moment d’aprovar-se definitivament la concessió de la gestió del CCIB, Fira de Barcelona començarà a comercialitzar els seus espais per celebrar-hi activitats a partir de novembre de 2021. Igualment, assumirà els compromisos adquirits en aquest sentit per a la celebració d’esdeveniments per part de l’actual empresa concessionària, amb els equips de la qual la institució firal mostra la seva ferma voluntat de col·laboració i coordinació.
Fira de Barcelona és la organització firal líder al mercat espanyol i una de les més importants d’Europa, especialment en salons professionals i industrials. Als seus recintes de Gran Via i Montjuïc se celebren cada any més de 140 salons, congressos i esdeveniments corporatius, que reuneixen més de 30.000 empreses directes i representades i reben 2,5 milions de visitants de 200 països i territoris. Fira desenvolupa també una creixent activitat a l’exterior amb la coorganització de salons i amb serveis d’assessoria sobre gestió firal a diversos països d’Europa, Llatinoamèrica, Carib, Àfrica i Àsia.
L’activitat de Fira de Barcelona produeix anualment un impacte de més de 2.600 milions d’euros al territori i més de 40.000 llocs de treball, a més de generar sinergies socials i econòmiques en diversos àmbits econòmics i socials.
Barcelona, 10 de juliol de 2018