Fira replanteja la licitació del servei de rigging que fomentarà la concurrència d’empreses

Fira de Barcelona ha decidit retirar, per raons tècniques, la licitació del servei de muntatge en alçada dels esdeveniments que se celebren als recintes firals amb la finalitat de replantejar-la, la qual cosa fomentarà la concurrència i participació de més empreses en la prestació d’aquest servei. En conseqüència, queda sense efecte la pròrroga del contracte amb l’empresa actual, UTE Rigging, que tenia vigència fins l’adjudicació, prevista per finals del proper mes de setembre. 
El passat mes de juny, Fira de Barcelona va licitar el servei de rigging, per un període de quatre anys, una vegada finalitzat el vigent, al qual es podien presentar l’actual prestatària i altres empreses, i que estava previst adjudicar el proper mes de setembre. Fins aleshores es va prorrogar el contracte vigent amb l’actual proveïdora, UTE Rigging.
No obstant, i amb la finalitat de garantir les millors prestacions en els esdeveniments, Fira de Barcelona ha decidit retirar la licitació d’aquest servei per tal de replantejar-lo i elaborar un nou plec de condicions que a més potenciarà la participació de més empreses en els serveis de muntatge en alçada als seus recintes, en un entorn de creixement de l’activitat firal.
Mentrestant, Fira de Barcelona realitzarà adjudicacions directes a empreses de rigging, projecte per projecte, en funció de les necessitats de cada esdeveniment fins la resolució del nou concurs, en la preparació del qual treballarà durant els propers mesos.