El sector de la piscina facturarà 1.254 milions d’euros malgrat l’impacte del Covid-19

Aquest 2020 serà de nou molt rellevant per al sector de la piscina a Espanya, malgrat l’impacte que la pandemia suposa per a l’economia i la societat. Segons el Baròmetre sectorial realitzat per ASOFAP (Associació Espanyola de Professionals del Sector Piscina), patronal del sector, i el saló Piscina & Wellness Barcelona, el sector espera tancar l’exercici amb un volum de negoci de 1.254 milions d’euros, un lleu 1,58% inferior a l’any anterior.

El Baròmetre, presentat en el transcurs del III Fòrum Piscina & Wellness celebrat aquest mes virtualment i en el qual participen fabricants i distribuïdors de productes, equips i tecnologies per a piscines, constructors, instal·ladors i empreses de manteniment de tota la geografia espanyola, ha mostrat que el 2020 el 77% de les empreses ha augmentat la cartera de clients, el 66% ha obtingut nous projectes i el 50% preveu ampliar la seva àrea d’actuació geogràfica l’any vinent.

A més, el 45,8% de les empreses enquestades considera favorables les seves perspectives de negoci per a enguany, un 30,2%, normals i un 24,1%, desfavorables. Unes dades que situen l’Índex de Confiança Empresarial d’aquest sector en 27,3 punts.

Aquest nivell de confiança és molt menor que en anys anteriors (63,5 punts entre 2018-2019 i 43,7 punts en 2019-20) el que sembla respondre, en bona part, al clima econòmic generat per la Covid-19. No obstant això, el 47,6% de les empreses del sector espera un millor 2021; el 57,7% preveu un creixement normal, mentre que el 14,6% té unes perspectives desfavorables; situant l’índex de confiança fins als 33 punts.

El Baròmetre mostra que les empreses amb majors dificultats el 2020 són aquelles el negoci de les quals depèn majoritàriament de les piscines d’ús públic i de les privades d’ús col·lectiu, que han sofert múltiples restriccions degudes a la pandèmia. Si bé el 30% de les empreses del sector han sofert una caiguda de la seva facturació respecte el 2019, el percentatge ascendeix al 61% entre les companyies especialitzades en piscines d’ús públic.

La crisi sanitària ha tingut un impacte negatiu per les dificultats de relació amb els clients, la imposibiliad de baixar costos de producció, realitzar projectes i atendre la demanda.

Per al president de ASOFAP, Pedro Arrebola, “el Baròmetre reflecteix la fortalesa del sector de la piscina  malgrat la complexa situació que viu l’economia a Espanya i en tot el nostre entorn a causa de la pandèmia i l’optimisme amb què, en termes generals, encara el futur tant en el mercat de la nova construcció i la rehabilitació com en el del manteniment, que contínua guanyant pes”. Arrebola ha destacat així mateix “la importància de continuar avançant en la professionalització del sector i en la seva aposta per la digitalització i la sostenibilitat”.

Tres línies equilibrades
Espanya és el quart país del món i el segon d’Europa en nombre de piscines amb un parc actual de 1,3 milions d’unitats (entre les d’ús residencial i les d’ús públic i col·lectiu). Es tracta, per tant, d’un mercat madur amb especial atractiu en l’apartat d’equipament, manteniment rehabilitació o reforma integral d’aquestes instal·lacions

Des d’ASOFAP s’estima que enguany es construiran a Espanya 25.000 noves piscines, una xifra molt similar a la de 2019. El negoci del sector es distribueix de forma equilibrada entre les seves tres grans línies: construcció, renovació i manteniment i encara que la primera continua superant a la segona (35,8% versus 29%) cal destacar la tendència de creixement relatiu de la renovació, un 1,5% enguany, que es va consolidant a l’alça en els últims exercicis.

Respecte a la mena de piscines segons el seu ús, el 51,6% del negoci de les empreses s’enquadra en la instal·lació o manteniment de piscines residencials, això és, les situades en cases de particulars. Mentre que el volum de negoci provinent de les piscines d’ús públic i col·lectiu (comunitats de veïns, establiments turístics, parcs aquàtics i centres esportius) representa en conjunt un 48,4% del mercat que, com s’ha assenyalat, s’ha vist especialment perjudicat aqust any.

Digitalització i sostenibilitat
La majoria de les empreses del sector piscina assenyalen com a principals reptes la demanda de professionalització, la sostenibilitat i la digitalització, és a dir de generar nou talent, la necessitat d’abordar solucions respectuoses amb el medi ambient i tenir present les noves oportunitats de negoci vinculades a l’automatització de processos i control i a la connectivitat.

En aquest sentit, el president de Piscina & Wellness Barcelona i president executiu de Fluidra, Eloi Planas, destaca que “la digitalització i la sostenibilitat són conceptes bàsics per al futur del sector de la piscina i el wellness”, destacant “la capacitat de les empreses d’assumir els reptes d’una major sensibilitat social i mediambiental”.

Respecte als productes més demandats figuren en primer lloc els equips de electrolisis de sal, els sistemes de dosatge i control,  les solucions d’automatització de processos, com és el cas dels robots netejafons, els sistemes d’il·luminació LED, la climatització per bombes de calor i les cobertes. El Baròmetre assenyala com a demandes associades al sector la facilitat de manteniment, el baix consum energètic, la connectivitat i la domòtica, la rapidesa constructiva i de rehabilitació i els productes i serveis respectuosos amb el medi ambient.

El sector de la piscina a Espanya està format per 2.500 empreses que generen 70.000 llocs de treball directes i indirectes.

Sobre ASOFAP
L’Associació Espanyola de Professionals del Sector Piscina (ASOFAP) és la patronal espanyola del sector de la piscina, i integra i representa a tota la cadena de valor del sector (fabricants, distribuïdors, industrials-professionals de la piscina i mantenidors). La seva fi social és el desenvolupament tècnic i econòmic d’aquest sector a Espanya i per això està en constant relació amb l’Administració Pública, els agents socials i les empreses.

Sobre Piscina & Wellness Barcelona
De periodicitat biennal, és un dels salons de referència en el calendari internacional del sector de la piscina i el de major internacionalitat d’Europa en la seva especialitat. Està organitzat per Fira de Barcelona en col·laboració amb ASOFAP. La seva pròxima edició, tindrà lloc de 29 de novembre al 2 de desembre de 2021 al recinte de Gran Via.

Barcelona, 23 novembre de 2020