Retorn a l’activitat amb seguretat i prevenció

Fira de Barcelona, ​​a l’igual que totes les organitzacions firals internacionals, va haver de replanificar el seu calendari d’esdeveniments després del cessament d’activitats i el confinament obligat per unes circumstàncies tan excepcionals derivades de la covid-19.

Però durant aquest temps no hem estat inactius sinó que, a més d’accions solidàries encaminades a ajudar a pal·liar els efectes de la pandèmia, en el marc del nostre compromís social, hem estat planificant i avaluant la situació tant des del punt de vista del negoci com, sobretot, de la seguretat, per poder entrar progressivament en una nova etapa que ens permeti, acompanyats pels nostres stakeholders, ser un dels eixos de la reactivació econòmica tan necessària.

És, en aquest sentit, que estem treballant per reprendre l’activitat firal a l’últim quadrimestre de l’any amb el convenciment que tindrà un impacte positiu per al país i el seu teixit comercial i industrial. Volem ser motor dels sectors productius, donar suport a les empreses, professionals i emprenedors, que tantes dificultats travessen en aquests moments, i cooperar amb les iniciatives públiques i privades.

Però, per poder reprendre l’activitat amb totes les garanties, la nostra prioritat en aquest moment és comptar amb un detallat protocol d’actuació amb mesures de seguretat i prevenció, pensant tant en les pròpies directrius que marquin les autoritats com, per descomptat, en els nostres treballadors i en els expositors, visitants, proveïdors i assistents tant als nostres esdeveniments com als organitzats per altres operadors, amb qui col·laborarem per posar en marxa les actuacions que considerin oportunes.

Context internacional
Amb aquest objectiu mantenim estret contacte amb organismes que tenen un destacat paper en el sector firal, i dels que Fira de Barcelona és membre, com EMECA (European Major Exhibition Centres Association) i UFI, associació internacional de la indústria firal. Aquesta organització ha assenyalat unes línies generals d’actuació per garantir la salut i seguretat dels assistents a fires i exposicions que Fira de Barcelona, a més de compartir, ha contribuït a definir.

La nostra institució col·labora també activament amb l’Associació de Fires d’Espanya (AFE) de la qual forma part, per concretar amb el Ministeri d’Indústria i Comerç un protocol d’actuació en el marc general que lidera el Ministeri de Sanitat.

Aquest document contemplarà l’aplicació de les mesures necessàries per a la protecció de tots els treballadors i participants en els esdeveniments firals. Entre altres actuacions figuraran el condicionament d’espais, controls de salut, higiene, distanciament físic, desinfecció i neteja de zones comunes i estands, informació i suport sanitari, sistemes específics d’acreditació, regulació de fluxos de visitants i d’aforaments i organització dels serveis de restauració.

Però més enllà de la nostra participació i protagonisme en la definició d’aquestes mesures conjuntament amb altres organismes, Fira de Barcelona està elaborant, amb l’assessorament d’acreditats consultors i experts metges, un ambiciós protocol propi per identificar i implementar criteris i mesures de prevenció i seguretat per als participants en els esdeveniments que tinguin lloc als seus recintes, sobretot en els de caràcter professional (B2B), de característiques molt específiques i diferenciades respecte a altres tipus d’activitats massives.

Es fixaran amb claredat totes les actuacions necessària per detectar i mitigar riscos i establir mecanismes de control i auditoria sempre amb la voluntat de vetllar per fer compatible, en aquesta nova realitat, la seguretat de les persones amb el desenvolupament de l’activitat firal tan necessària en l’actual conjuntura com a font de negoci, coneixement i innovació.

D’aquesta manera, Fira de Barcelona prepara la reactivació del seu calendari firal a partir del proper mes de setembre en un entorn de prevenció i seguretat amb l’objectiu de tornar a ser motor econòmic i donar suport a les empreses en un moment de gran complexitat per a tots.