La gestió de Fira impulsarà l’activitat del CCIB i el posicionament firal de Barcelona

L’aprovació definitiva per part de la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona de la concessió a Fira de Barcelona de la gestió del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), per un període de 25 anys a partir de novembre de 2021, tindrà un positiu impacte sobre la ciutat en desenvolupar una estratègia integral en matèria de fires i congressos, reforçant el seu posicionament internacional així com el pes de la institució firal.

Barcelona, que ja ocupa una posició rellevant en l’àmbit firal i congressual europeu, desenvoluparà una política global com a gran plataforma d’esdeveniments en uns moments de gran competitivitat entre ciutats. Unificar la gestió dels tres equipaments firals (recintes de Montjuïc, Gran Via i CCIB) potenciarà les sinergies i els esforços promocionals, com ja passa en altres ciutats europees, el que redundarà en una major fortalesa i oportunitats de cara a organitzadors, expositors i visitants.
En un entorn global, contribuirà a augmentar la competitivitat i projecció internacional de Barcelona i la institució firal com a pol d’atracció d’esdeveniments, així com a generar noves oportunitats per al teixit productiu i social del conjunt del territori. Cal recordar que l’activitat de la institució firal barcelonina genera anualment un impacte de més de 2.600 milions d’euros i més de 40.000 llocs de treball.
Amb l’aprovació definitiva ahir, Fira de Barcelona comercialitzarà els espais del CCIB per a activitats que tinguin lloc a partir de novembre de 2021. D’aquesta manera queda plenament garantida la comercialització dels espais i l’activitat del recinte.
Sinergies i col·laboració
En aquest sentit, la institució firal, que valora la gran tasca professional desenvolupada per la plantilla, ha expressat el seu compromís de seguir comptant amb ella, així com la seva voluntat de col·laboració amb els actuals equips de GL Events per generar les màximes sinergies.
Fira de Barcelona és una gran coneixedora del mercat internacional i té una llarga experiència en l’organització i gestió de grans esdeveniments. Alguns dels que s’hi celebren de manera regular o periòdica als seus recintes són referents mundials de la seva especialitat com el Mobile World Congress, Alimentaria, Congrés Europeu de Cardiologia, ITMA, Smart City Expo World Congress, Ibtm World, etc. En conjunt, s’hi celebren cada any més de 140 salons, congressos i esdeveniments corporatius, que reuneixen més de 30.000 empreses directes i representades i més de dos milions de visitants. Així mateix, la institució, que gestiona uns recintes amb prop de 400.000 m2 de superfície bruta expositiva, desenvolupa una creixent activitat a l’exterior amb la coorganització de salons i assessoria sobre gestió firal a diversos països de Llatinoamèrica, Carib, Àfrica i Àsia.
La gestió del CCIB per part de Fira contribuirà així mateix a generar nous impactes en favor del teixit econòmic i social, especialment en l’àrea del Besòs, on s’ubica el centre, una zona immersa en un important procés de millora de les seves condicions urbanístiques i socials.
Barcelona, 17 d’octubre de 2018