La indústria del packaging creix, bat rècords en facturació i prioritza la sostenibilitat

La indústria espanyola del packaging creix i aconsegueix nivells rècord en la seva xifra de negoci, mostrant una gran fortalesa i dinamisme com a sector necessari per a l’economia real. Amb 40.409 milions d’euros de facturació, la indústria de l’envàs i l’embalatge ha incrementat un 22% la seva facturació i un 8,3% el nombre d’empreses fins a les 3.447, segons l’estudi presentat pel saló Hispack de Fira de Barcelona amb motiu de l’edició que celebrarà del 7 al 10 de maig al recinte firal de Gran Via.

Amb el títol “El packaging a Espanya, la potència d’una indústria que aposta per la sostenibilitat”, l’informe Hispack 2024 –elaborat per la consultora marketAAD- actualitza la seva última edició, publicada el 2022, en una completa radiografia del sector que apunta les grans magnituds i línies de desenvolupament en què treballen les seves empreses.

L’informe mostra la solidesa d’aquesta indústria en un complex context geopolític i econòmic marcat per les restriccions a determinades matèries primeres, els preus de l’energia, la forta inflació, i els darrers canvis normatius per a impulsar la contribució del packaging al desenvolupament sostenible.

En aquest sentit, la indústria espanyola de l’envàs i l’embalatge ha augmentat un 8,3% el nombre d’empreses, arribant a les 3.447 empreses, un 90% de les quals són pimes. Així mateix, dona feina a 118.500 persones, un 5,12% de l’ocupació del sector industrial. Per subsectors d’activitat, el nombre més gran de companyies correspon a fabricants d’envasos i materials de plàstic (900), seguit de paper i cartó (710), maquinària d’envàs i embalatge (615), envasos de fusta (702) i fabricants d’equips d’etiquetatge, codificació i marcatge (301). Completen la llista els fabricants d’envasos metàl·lics (165); de vidre (40); de taps de suro (12); i altres materials (2).

Respecte a la distribució geogràfica, Catalunya concentra gairebé el 30% de les empreses del sector. Més del 40% de les firmes es reparteixen entre la Comunitat Valenciana (18%), Comunitat de Madrid (10,31%), Andalusia que experimenta un fort creixement i arriba al 9,72% i Múrcia (6,3%).

Negoci de rècord

L’estudi d’Hispack també analitza la distribució d’aquest creixement del negoci del sector. Així, una demanda més gran del mercat d’envasos sostenibles ha ajudat a incrementar un 24,4% la facturació de les empreses de paper i cartó, que lideren la indústria del packaging amb 13.441 milions d’euros. Li segueixen les d’envasos de plàstic, amb una facturació que es manté estable entorn dels 9.592 milions d’euros i la de maquinària d’embalatge que augmenta un 12,32% la seva xifra de negoci i aconsegueix els 4.629 milions d’euros, motivada per l’aposta per la transformació i digitalització d’aquestes empreses.

La resta de les especialitats també van registrar increments notables en el seu volum de negoci: el sector d’etiquetatge, codificació i marcatge va assolir els 3.395 milions d’euros, un 11,6% més; el d’envasos de fusta, 3.292 milions (+24,7%), el d’envasos metàl·lics, 3.259 milions d’euros (+27,9%) i el vidre, 2.478 milions d’euros (+25,7%).

Un 69% de les empreses espanyoles de packaging factura menys de 5 milions d’euros, un 21% entre 5 i 25 milions d’euros, mentre que només el 10% supera aquesta última xifra. En conjunt, els nivells de rendibilitat de les empreses d’envàs i embalatge són positius en tots els trams de facturació. Les comunitats autònomes amb major volum de negoci en el sector de l’envàs i l’embalatge són Catalunya (10.216 milions d’euros), Comunitat de Madrid (6.635 milions d’euros), Comunitat Valenciana (5.337 milions d’euros), Aragó (3.286 milions d’euros) i País Basc (3.105 milions d’euros).

Més packaging, més sostenible

L’informe Hispack 2024 analitza també el desenvolupament sostenible de la indústria del packaging. En aquest sentit, apunta que, encara que el repte de la sostenibilitat no és nou, sí que és més prioritari per a les empreses a causa dels darrers canvis legislatius i a una conscienciació més gran dels consumidors que demanden envasos més respectuosos amb el medi ambient.

Així, entre les principals causes que motiven l’auge del sector recollit en aquest estudi es troben, precisament, la necessària transformació cap a la sostenibilitat del packaging, l’automatització i digitalització de la indústria, la recuperació econòmica post pandèmica dels diferents sectors productius que ha augmentat la demanda d’envasos i embalatges, i l’imparable creixement del comerç electrònic que va associat a noves necessitats d’embalatge i logística.

El treball destaca que el sector està preparat per a donar resposta a totes les indústries que demanden solucions amb menor impacte ambiental per a adaptar-se ràpidament als últims canvis normatius que, entre d’altres mesures, fomenten el reciclatge i la reutilització en el marc de l’economia circular, apliquen un impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzable o preveuen la creació de nous sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada per a envasos comercials i industrials.

Per això, les empreses continuen innovant tant en materials com en solucions de circularitat, i, en aquest sentit, les principals tendències són l’ús de monomaterials, més plàstic reciclat i matèries primeres biodegradables, així com el foment de la reciclabilitat i la reutilització dels envasos, i l’aplicació de fórmules d’anàlisis del cicle de vida de cada producte per tractar d’implantar la solució amb el menor impacte ambiental possible.

La transformació digital també es plasma com un dels grans reptes del sector en el qual estan treballant la majoria de les companyies. En aquesta línia, les empreses del sector de maquinària d’envàs i embalatge inverteixen un 3,7% de la seva facturació en R+D principalment per a impulsar la digitalització a fi d’augmentar la sostenibilitat amb equips automatitzats i energèticament més eficients i capaços de treballar amb nous materials. Així, el sector està incorporant i oferint tecnologies de la indústria 4.0 per a vincular l’embalatge i els seus processos associats amb tota la cadena de subministrament, informació a temps real de processos de fabricació i logística, traçabilitat del producte o solucions de packaging intel·ligent i connectades.

Hispack 2024

Aquest bon moment del sector es veurà reflectit a Hispack 2024 que se celebra del 7 al 10 de maig en el recinte de Gran Via de Fira de Barcelona. L’esdeveniment líder de la indústria de l’envàs i l’embalatge a Espanya i un dels primers d’Europa en la seva especialitat també creix un 18% en aquesta edició i reunirà 800 expositors de 28 països i 1.250 marques representades, que mostraran les últimes solucions i innovacions d’una indústria del packaging més digital i sostenible. El saló espera superar els 27.000 visitants, un 10% internacional.

Amb la presència de fabricants i distribuïdors líders, Hispack omplirà els pavellons 2 i 3 del recinte firal amb tecnologia, materials i solucions de packaging, tenint en compte tot el seu cicle de vida i les seves connexions amb altres processos productius i amb la cadena de subministrament. El 60% de l’oferta correspon a equips i maquinària d’embalatge, embotellat, etiquetatge, codificació, traçabilitat, procés, automatització, robòtica i logística. Mentrestant, l’altre 40% d’expositors presenta materials, acabats, PLV i elements d’envàs i embalatge específics per a diferents sectors industrials i de consum, així com per a la distribució, l’ecommerce i el retail.

Amb un 32% d’expositors internacionals de països com Turquia, Itàlia, la Xina, Alemanya, França, Països Baixos, Portugal i el Regne Unit; i l’arribada de visitants professionals i compradors de tot el món, Hispack es consolida com una cita imprescindible per a obrir mercats i noves oportunitats de negoci a les empreses espanyoles del sector.

Barcelona, 26 d’abril de 2024

INFORME ECONÒMIC HISPACK 2024 aquí

ACREDITACIONS DE PREMSA aquí

Fotos presentació informe a Barcelona (24-04-2024) aquí

Fotos presentació informe a Madrid (25-04-2024) aquí

Maria Dolores Herranz
Tel. 93 233 25 41
mdherranz@firabarcelona.com