El nostre compromís

Compromesos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Un dels eixos del Pla Estratègic de Fira de Barcelona és potenciar el seu impacte econòmic i social en el territori.

En aquesta línia, la institució ha donat un pas més enllà en la seva Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i ha pres el compromís de donar suport de forma activa als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), en el marc de l’Agenda 2030: es tracta d’un pla global adoptat per la comunitat internacional amb la finalitat de transformar el món, eradicar la pobresa, lluitar contra el canvi climàtic i reduir les desigualtats.

L’Agenda 2030 va ser aprovada el 2015 pels 193 països membres de l’ONU i, per fer aquest compromís una realitat, van fixar 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i 169 metes associades a ells que abasten els àmbits socials, econòmics i ambientals. L’agenda interpel·la a les empreses de forma especial entenent que, davant de la situació límit en què es troba el planeta, és indispensable que el sector privat es coordini i corresponsabilitzi per a l’assoliment dels ODS.

Més enllà de la RSC

Posant el focus en els ODS, Fira de Barcelona ha posat en marxa el 2018 un procés de revisió de les seves iniciatives de Responsabilitat Social Corporativa i la seva vinculació amb aquests objectius.

Fira de Barcelona es proposa, en els propers anys, convertir els Objectius de Desenvolupament Sostenible en un factor clau de vertebració i cohesió a nivell intern i de competitivitat a nivell extern.

Aquesta iniciativa parteix del compromís del Consell d’Administració i de la Direcció de Fira amb voluntat d’impulsar un procés de comunicació, reflexió i debat intern que es tradueixi posteriorment en un compromís públic de la institució sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Propers passos

Fira identifica els ODS com una oportunitat i com a una responsabilitat atès el seu paper de generador d’impacte econòmic i social. Les actuacions en aquesta línia hauran de permetre repensar i actualitzar el compromís social de la institució en base a les noves expectatives que van més enllà de l’activitat vinculada estrictament al negoci.

Assumir els ODS implica, avui, fer-se corresponsable de la qualitat de vida, el benestar i la prosperitat no només del present, sinó també de les expectatives de les generacions futures.

Les tres institucions que articulen l’estructura de governança de Fira de Barcelona (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona) estan inequívocament posicionades i compromeses amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i a favor de la seva implantació dins l’organització.

odg_cat