Trobada del director de Medi ambient de la Comissió Europea amb Fira de Barcelona

El director general de Medi ambient de la Comissió Europea, Daniel Calleja, ha visitat Fira de Barcelona, on ha mantingut avui una trobada amb el seu director general, Constantí Serrallonga qui l’ha informat dels projectes de la institució firal en àmbits com la sostenibilitat, la tecnologia i la innovació.
En el transcurs de la reunió, Serrallonga ha destacat l’estratègia de Fira d’organitzar salons que responen a nous reptes mediambientals, a criteris d’eficiència energètica i a un desenvolupament sostenible de la producció industrial, com és el cas, entre d’altres, d’Smart City Expo World Congress, Iwater, Circular Economy, IOT Solutions World Congress o Expoquimia, que concedeix especial importància a la gestió dels residus de la indústria química. A més, Fira de Barcelona desenvolupa programes específics per minimitzar l’impacte ambiental de la celebració de grans esdeveniments firals i congressuals.
Constantí Serrallonga ha transmès a Daniel Calleja l’interès de la institució, en el marc de la seva política d’internacionalització, d’estrènyer llaços amb la UE i de participar en projectes comunitaris que contribueixin al desenvolupament sostenible i tecnològic, entre d’altres.
Per la seva banda, el director general de Medi ambient de la Comissió Europea ha mostrat la seva predisposició a col·laborar en les iniciatives que Fira estigui impulsant en aquest sentit.
Barcelona, 19 de setembre de 2016