Constituïda la Fundació Barcelona Mobile World Capital

La Fundació Mobile World Capital Barcelona ha estat constituïda aquest matí amb la finalitat de gestionar tots els projectes i programes entorn de la Capitalitat mundial de les comunicacions mòbils, l’objectiu de la qual és promocionar i fomentar l’ús de les tecnologies i solucions mòbils en els diferents àmbits de l’activitat ciutadana i industrial que permetin millorar la vida social, transformar els processos de negoci i crear iniciatives empresarials.

L’acta de constitució ha estat signada, en un acte celebrat a l’Ajuntament de Barcelona, pels representants de les cinc institucions que integren el Patronat: l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que presidirà la Fundació; el secretari d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, Víctor Calvo-Sotelo; el conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, Francesc Xavier Mena; el president de Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet; i el conseller delegat de GSMA Ltd., John Hoffman.

La Fundació s’encarregarà d’implementar les iniciatives destinades a convertir Barcelona en la ciutat de referència mundial del sector de les comunicacions mòbils, especialment a través dels quatre grans pilars en els quals se sustenta la Mobile World Capital: Mobile World Hub i Mobile World Congress, centrades sobretot en l’àmbit industrial i empresarial, i Mobile World Centre i Mobile World Festival, de major incidència social i ciutadana.

D’inici, la Fundació finançarà les seves activitats mitjançant les aportacions econòmiques de les institucions que formen part del Patronat, a les quals es podran afegir de manera progressiva els recursos procedents de les empreses privades que s’hi incorporin i dels programes de patrocini previstos.

Barcelona va ser designada el passat mes de juny Mobile World Capital per al període 2012-2018 per la GSMA, l’associació que representa els interessos dels operadors mòbils de tot el món. La Capitalitat tindrà un considerable impacte sobre l’economia catalana i espanyola. La repercussió econòmica per a tot el període s’estima en prop de 3.500 milions d’euros, dels quals uns 300 milions correspondrien al primer any, import que augmentarà paulatinament i d’acord amb l’evolució de les diverses iniciatives.

Barcelona, 13 de març de 2012