Pharmaprocess, la indústria del medicament a debat

Els dies 29 i 30 d’octubre, el recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona serà la seu de Pharmaprocess, el fòrum internacional al servei de la indústria del medicament, el primer que se celebra en la Unió Europea. La trobada neix amb la vocació de crear un àmbit de debat que permeti l’intercanvi de coneixement i experiències sobre la innovació organitzativa i tecnològica en els processos farmacèutics amb l’objectiu d’optimitzar al màxim els recursos. 
En aquest sentit, Pharmaprocess comptarà amb un espai de presentació de projectes, anomenat Open Innovation Market Place, en el qual es posaran en contacte l’oferta i la demanda. Entre els principals temes que s’analitzaran al programa de ponències, destaquen l’anàlisi de l’actual normativa, el grau de desenvolupament dels processos en l’actualitat la gestió de proveïdors o la biotecnologia.
Segons dades de la Memòria de l’any 2011 de Farmaindustria – l’última publicada- les vendes de medicaments van experimentar una caiguda del 5,1% situant-se en 13.941 milions d’euros a preu de venda de laboratori (PVL). Quant a les exportacions, el seu valor es va reduir en un 0,8% enfront de l’exercici de 2010 fins a situar-se en els 8.808 milions d’euros.
Barcelona, 14 de octubre de 2014