Barcelona busca solucions innovadores per millorar l’eficiència de la xarxa de bus

Després del llançament ara fa un any d’un repte per reduir la sinistralitat relacionada amb les motocicletes, l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació BIT Habitat, TMB i Fira de Barcelona presenten un segon repte per empreses, startups, universitats i centres d’innovació perquè presentin iniciatives per tal de millorar el servei de la xarxa d’autobusos de la ciutat. Amb una dotació econòmica de 200.000 euros, els projectes triats s’emmarquen en la iniciativa Barcelona Innova Mobility Lab, que impulsa proves pilot per a la millora de la mobilitat.

Els projectes que es presentin al repte hauran d’aportar solucions que millorin l’experiència de les persones usuàries i l’eficiència en el desplaçament. Això s’haurà de traduir en mesures que optimitzin els temps de desplaçament, ja sigui incidint en la velocitat comercial, en els temps d’encotxament i desencotxament, la reducció dels temps de transbordament, entre d’altres; així com en millores als mateixos busos com a la resta de la infraestructura que forma la xarxa, relacionades amb l’accessibilitat, la seguretat, els canals d’informació i atenció. Els àmbits d’actuació dels projectes que s’acabin seleccionant hauran de ser, per tant, els vehicles que formen part de la flota de transport públic de Barcelona, la infraestructura associada a la xarxa (com les parades o els carrils bus), i l’espai públic adjacent (com la xarxa viària en general).

Aquest nou repte va dirigit a empreses, startups, universitats, centres de recerca, centres tecnològics, associacions i fundacions que tenen fins al proper 5 de març per presentar els seus projectes. Un comitè d’experts valorarà la qualitat tècnica dels treballs presentats i escollirà les solucions guanyadores que es podrien aplicar durant aquest mateix any.

El concurs llançat internacionalment compta amb una dotació econòmica màxima de 200.000 euros, que suposarà com a màxim el 80% de l’import total de la solució proposada, amb un màxim de 100.000 euros per projecte. Els premiats tindran, a més, projecció internacional participant en la propera edició de Tomorrow.Mobility World Congress, que tindrà lloc al novembre conjuntament amb Smart City Expo World Congres al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona

El temps d’execució de les propostes escollides és de 18 mesos, termini en el que s’inclou una fase de prova pilot d’almenys sis mesos en un entorn real, una prova pilot que ha de permetre l’avaluació dels resultats i validació de la solució. Aquest entorn real podrà ser als mateixos autobusos, les parades com a infraestructura associada o la xarxa viària com a espai públic adjacent. Així mateix, hauran d’aconseguir resultats quantificables i perdurables en el temps en relació a la millora tant del servei com de l’experiència de l’usuari. Es valorarà especialment el seu component innovador i diferencial tant pel que fa a les metodologies i recursos utilitzats com en la seva execució.

Pilar fonamental de la mobilitat urbana
La capital catalana compta amb una completa xarxa de transport públic de qualitat. Amb més de 100 línies que cobreixen pràcticament tota la ciutat i amb més de 700.000 validacions diàries, es una dels pilars bàsics de la mobilitat metropolitana. A més, l’aposta per la sostenibilitat amb la incorporació a la flota de vehicles d’hidrogen, elèctrics o de gas natural fa que Barcelona tingui una de les xarxes més netes de la Unió Europea. Així mateix, els autobusos estan adaptats a persones amb mobilitat reduïda i connectats per tal de facilitar la circulació, la qual cosa fa que la ciutadania hagi valorat molt satisfactòriament les seves prestacions (8 sobre 10).

Barcelona Innova Mobility Lab
Aquesta nova convocatòria s’emmarca en Barcelona Innova Mobility Lab, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona a través de BIT Habitat, amb la voluntat de potenciar i facilitar l’execució de proves pilots i nous projectes en l’àmbit de la mobilitat urbana intel·ligent i sostenible per tal de diversificar l’economia de la ciutat i consolidar Barcelona com la capital de la innovació en mobilitat del sud d’Europa. En aquest sentit, ja s’estan implementant en fase de prova pilot els projectes de Mapit Care i Rider Dome, guanyadors de l’edició de 2023 i que tenen com a objectiu reduir els accidents de moto a la ciutat.