IOT Solutions World Congress tindrà una Testbed Area amb exemples reals de solucions disruptives

Un frigorífic intel·ligent que utilitza càmeres amb Intel·ligència artificial (IA) per reduir el malbaratament d’aliments i aplicar preus dinàmics, un servei de digital twins (DT) dissenyat per implementar un servei de pagament per ús al sector de la construcció, i un sistema intel·ligent de conservació del patrimoni capaç d’anticipar les necessitats de manteniment dels béns a través de la realitat virtual i el monitoratge remot. Aquests són alguns dels projectes de la Testbed Area d’IOT Solutions World Congress 2022 (IOTSWC), que del 10 al 12 de maig, exposarà al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona 10 projectes que mostren com l’IoT pot reconfigurar l’economia mundial.

Reduir el malbaratament d’aliments mitjançant l’establiment de preus dinàmics és l’objectiu del frigorífic comercial intel·ligent desenvolupat per GFT IT Consulting per al sector minorista, capaç d’utilitzar la visió per ordinador i l’IoT per fer un seguiment de les existències i aplicar preus dinàmics als productes en funció de la data de caducitat. La solució mostra les possibilitats de l’IoT, la IA i les tecnologies Edge per al seguiment dels productes, l’estoc i l’ús de l’energia, així com per millorar l’experiència de l’usuari.

L’eficiència també és un dels elements clau del segon testbed centrat en la indústria alimentària. iFishCan és una plataforma cognitiva d’IoT industrial dissenyada per millorar l’eficiència de la indústria conservera de peix. Consisteix en una xarxa de sensors de baix cost connectada a través d’un sistema d’IoT industrial, que recull dades en temps real i un avançat motor d’IA acoblat a un programari de control personalitzat que possibilita la predicció de diferents indicadors del procés. Això permet dur a terme accions correctives ràpides per millorar la sostenibilitat i l’eficiència de tot el procés.

Digital twins per a la ciutat
La Realitat Virtual (RV) i els Bessons Digitals (DT) també es convertiran en actius fonamentals per a les solucions de gestió urbana i de la construcció. L’SMART WORLD de FIWARE redissenya l’ús de les grues i els ascensors en obres mitjançant la tecnologia DT. La grua i l’ascensor funcionen com un servei intel·ligent sota un model de pagament per ús capaç de reduir els costos i millorar el rendiment.

L’ISH és un sistema intel·ligent de conservació del patrimoni desenvolupat per Integra, Microsoft, LoRaWAN – Semtech i Libelium que aprofita les tecnologies IoT, la realitat virtual i les comunicacions LoRaWAN. Crea un bessó digital del bé patrimonial que permet la conservació predictiva a través del monitoratge remot i centralitzat- L’ús de l’IoT és capaç de proporcionar major coneixement i informació avançada que a més permet la reducció de costos.

Millorar l’habitabilitat urbana és el principal objectiu dels dos bancs de proves seleccionats de vadeCity de Zariot. L’aparcament vadeBike reuneix usuaris de bicicletes i scooters personals, plataformes d’ús compartit i fins i tot solucions de mobilitat gestionades per la ciutat. A més una nova plataforma d’Internet d’alta seguretat tracta de millorar el benestar dels ciutadans creant entorns de treball segurs a l’aire lliure que faran possible que qualsevol persona treballi a l’exterior, mitjançant una atestació remota que proporciona privacitat i seguretat en la transmissió de dades.

Solucions per a l’automoció i la fabricació
La resta de testbeds abasten diferents solucions per a les indústries de l’automoció, el comerç minorista i la fabricació. La conducció autònoma revolucionarà la indústria de la mobilitat en molt poc temps i garantir la ciberseguretat dels vehicles connectats i autònoms és el principal objectiu de CARAMEL, una solució basada en IA desenvolupada per i2Cat, Deutsche Telekom, Capgemini Engineering, Eight Bells, Ubiwhere, Cyberlens, Greenflux Assets, Sidroco Holdings Limited, Infinity Limited, UK University of Cyprus, University of Patras, Idneo Technologies, AVL List, Panasonic Automotive Systems Europe, Electronics and Telecommunications Research Institute, Korea Automotive Technology Institute, Mobigen Co Ltd, i Atos. CARAMEL vol demostrar l’eficàcia dels sistemes de detecció d’intrusions integrats com a capa de protecció directament sobre la unitat de control electrònic, permetent la seguretat dels vehicles contra diferents tipus de ciberatacs. L’objectiu final és oferir una detecció automatitzada d’anomalies i fallades, sent alhora una caixa negra inviolable i fiable per a la recollida de dades.

El sistema de control i traçabilitat de cotxes, impulsat per Integra, Sigfox, Microsoft i IBM, aborda la necessitat del sector de l’automoció de localitzar eficaçment els actius. La solució Movertia desenvolupada per a BMW, és un sistema intel·ligent de localització d’actius que permet optimitzar el temps de treball i l’espai, així com augmentar l’eficiència dels processos de gestió de vehicles en un concessionari.

La ciberseguretat és el principal focus d’atenció de TXOne Networks, una joint venture entre Trend Micro i Moza l’objectiu de la qual és garantir la fiabilitat i seguretat dels entorns de Sistemes de Control Industrial (ICS) i de Tecnologia Operativa (OT) a través de la metodologia de confiança zero. TxOne ha desenvolupat solucions tant per a la xarxa com per als punts finals que s’integren en capes als actius comuns als llocs de treball, proporcionant seguretat en temps real par dispositius mission critical i a la xarxa d’OT.

L’últim testbed d’IOTSWC és un DT per a pick and place amb automatització d’alta velocitat desenvolupat per Aingura IoT i Vicomtech. Al banc de proves, una cinta transportadora mourà les peces fins que arribin al rang de treball d’un robot amb control remot. Un entorn d’immersió virtual complet permetrà a un operador remot dirigir el robot, recollir les peces i dirigir-les cap a una càmera. Les imatges de la càmera es transmetran mitjançant tecnologies 5G i l’operador remot decidirà si la peça és vàlida.

Bancs de proves com a exemples d’ ús real

Els testbeds són plataformes experimentals dissenyades per implementar solucions innovadores i provar-les en condicions de funcionament reals. Aquestes proves exploren noves tecnologies o combinacions de les existents amb l’objectiu de crear productes o tècniques innovadores amb el potencial de generar nous estàndards internacionals. Les aplicacions pràctiques exposades a l’IOTSWC han estat coordinades i supervisades per l’Industry IOT Consortium® (IIC™).”