La Institució

La visió i missió de Fira de Barcelona

La nostra Visió

Ser un operador firal internacional amb esdeveniments líders, recintes de primer nivell i excel·lència en les prestacions i l’operativitat

La nostra Visió

Ser un operador firal internacional amb esdeveniments líders, recintes de primer nivell i excel·lència en les prestacions i l’operativitat

La nostra Missió

Organitzar i atraure esdeveniments firals de referència que generin activitat econòmica, dinamitzin els sectors productius i contribueixin a la creació d’ocupació, riquesa i benestar i al lideratge de Barcelona.

 

 

  • Motor econòmic, plataforma de negocis que dona suport a les empreses, als emprenedors, al comerç i al teixit industrial.
  • Recolzament a expositors, visitants i operadors
  • Generació de valor social i públic
  • Impuls a innovació, talent i tecnologia
  • Valoració de l’experiència i coneixement dels equips professionals
  • Contribució activa a la sortida a l’exterior de les empreses i a la projecció internacional de la ciutat i el territori
  • Sinèrgies entre la marca Fira i la marca Barcelona

Els nostres valors

Lideratge
Compromís
Qualitat
Iniciativa
Experiència professional
Innovació
Internacionalitat
Coneixement