Barcelona llança un repte per trobar solucions per reduir els accidents de moto a la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la col·laboració del Comissionat de l’Agenda 2030 i de BIT Habitat i Fira de Barcelona, amb el saló Tomorrow.Mobility World Congress, llancen un repte a empreses, startups, universitats i centres d’innovació per a presentar solucions urbanes que tinguin per objectiu reduir la sinistralitat relacionada amb les motocicletes. Els projectes escollits, que s’aplicaran a la ciutat i tenen una dotació econòmica total de 200.000 euros, s’emmarquen en la iniciativa Barcelona Innova Lab Mobility que impulsa proves pilot per a la millora de la mobilitat.

Barcelona és una de les ciutats europees amb més presència de motos i ciclomotors que representen un 33% del cens total de vehicles, i els conductors de motos suposen el 86% dels ferits greus, segons el balanç de sinistralitat viària del primer semestre del 2022. Amb l’objectiu de disminuir els accidents i augmentar la seguretat viària a la ciutat, aquestes entitats han posat en marxa aquesta iniciativa per trobar i aplicar solucions innovadores als carrers de la ciutat, amb la col·laboració del saló Tomorrow.Mobility organitzat per Fira i l’EIT Urban Mobility (iniciativa de la Unió Europea).

El repte llançat internacionalment compta amb una dotació econòmica de 200.000 euros, que correspondran com a màxim al 80% de l’import total de les solucions guanyadores. Els projectes es poden orientar a resoldre la sinistralitat des de la innovació conductual, és a dir, amb solucions relacionades amb hàbits de conducció, i des de la innovació tecnològica.

El temps d’execució de les propostes escollides és de 18 mesos, dels quals la fase pilot ha de ser d’un mínim de sis. Les propostes han de ser aplicables en un entorn real a curt termini i ha de definir, en aquest sentit, el seu espai de desplegament. A més, haurà d’aconseguir resultats quantificables en relació a la seguretat de motociclistes i tercers, que siguin perdurables en el temps. Es valorarà, així  mateix, el seu component innovador i diferencial tant en les metodologies i recursos utilitzats com en la seva execució.

Aquesta convocatòria va dirigida a empreses, startups, universitats, centres de recerca, centres tecnològics, associacions i fundacions que tenen fins el proper 1 de març per presentar els seus projectes. Un comitè d’experts valorarà la qualitat tècnica dels treballs presentats i escollirà les solucions guanyadores que podrien ser aplicades a Barcelona durant aquest mateix any. Els projectes tindran projecció internacional amb la seva participació en la propera edició de Tomorrow.Mobility, que se celebrarà el proper novembre conjuntament amb Smart City Expo World Congress a Fira de Barcelona.

Barcelona Innova Lab Mobility
El repte és fruit del conveni de col·laboració signat el passat mes de desembre per l’Ajuntament de Barcelona i la DGT per reduir els accidents de motocicleta a la ciutat. S’emmarca en la iniciativa Barcelona Innova Lab Mobility impulsada pel Comissionat de l’Agenda 2030 amb el suport de BIT Habitat amb la voluntat de potenciar i facilitar l’execució de proves pilots i nous projectes en l’àmbit de la mobilitat urbana intel·ligent i sostenible per tal de diversificar l’economia de la ciutat i consolidar Barcelona com la capital de la innovació en mobilitat del sud d’Europa.