La digitalització industrial, a debat a MAX, el congrés sobre manufactura avançada d’INDUSTRY