Nom d’expedient
Estat
Inici
Fi
Empresa

En cas de necessitar més informació sobre algun dels concursos que convoca aquesta Institució Firal, poden posar-se en contacte amb el Departament corresponent segons s’indiqui en el Plec de Condicions.