Sobre Construct Data Publisher AS, Fairguide i Mulpor Company

FIRA DE BARCELONA vol posar en coneixement de tots els seus expositors, que NO TÉ CAP RELACIÓ AMB CONSTRUCT DATA PUBLISHERS AS NI, PER TANT, AMB LA GUIA “FAIRGUIDE”.

La referida empresa contacta amb els expositors de diferents fires nacionals i internacionals per tal de publicitar les seves dades a la citada Guia. Al formulari que remeten hi inclouen, en alguns casos, el nom de la manifestació firal en majúscules, creant per tant confusió a l’expositor, que associa el saló en el qual va participar amb CONSTRUCT DATA PUBLISHERS AS.

Per tal d’evitar situacions no desitjades, alienes a FIRA DE BARCELONA, els preguem que llegeixin detingudament el contingut del formulari abans de signar-lo per estar segurs que desitgen contractar el servei que ofereixen.

La contractació d’aquest servei serà EXCLUSIVAMENT AMB CONSTRUCT DATA PUBLISHERS AS, amb un cost per la inserció de determinades dades i una durada mínima obligatòria de TRES ANYS.