La institució

Organització i gestió

Fira de Barcelona és un consorci de naturalesa pública, amb gestió empresarial privada i autònoma, integrat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç i Navegació de Barcelona.

Aquestes institucions designen els membres del Consell General que presideix l’alcalde o alcaldessa de Barcelona i aprova les línies generals de l’entitat, els pressupostos i els resultats econòmics. La Generalitat i la Cambra de Comerç n’ostenten les dues vicepresidències.

A proposta de la Cambra de Comerç, i de manera consensuada amb les altres
institucions, s’anomena els membres del Consell d’Administració, integrat per set o nou empresaris, d’entre els quals s’escull el president. Orienta l’estratègia i supervisa la gestió de la institució.

El Comitè Executiu, amb el director general al capdavant, desenvolupa i implementa les línies estratègiques i les polítiques institucionals i de negoci de Fira, dissenya l’acció comercial, coordina els diferents serveis i efectua propostes orientades a la innovació, expansió, promoció i creixement de la institució.

Experiència


Els equips professionals de Fira de Barcelona compten amb una llarga experiència en la celebració d’esdeveniments per donar suport a les necessitats dels expositors, visitants i operadors, així com per avançar-se a les exigències de la nova realitat productiva i social basada en la innovació, el talent, les tecnologies de la informació i la comunicació, la digitalització i la indústria 4.0.

El compromís amb la qualitat, l’excel·lència en el servei, la iniciativa, la generació d’oportunitats de negoci i el networking són elements definitoris de Fira, amb una important incidència en el posicionament de Barcelona com a ciutat innovadora i creativa en molts camps d’activitat: tecnologia, sostenibilitat, indústria avançada, ciències de la salut...

En aquest sentit, Fira juga un actiu paper en el patronat de la Mobile World Capital Barcelona, que contribueix a la transformació digital i el lideratge de la ciutat en l’àmbit de les comunicacions mòbils.

L’activitat de Fira genera un impacte econòmic i social sobre el conjunt del territori d’especial rellevància.

Experiència


Els equips professionals de Fira de Barcelona compten amb una llarga experiència en la celebració d’esdeveniments per donar suport a les necessitats dels expositors, visitants i operadors, així com per avançar-se a les exigències de la nova realitat productiva i social basada en la innovació, el talent, les tecnologies de la informació i la comunicació, la digitalització i la indústria 4.0.

El compromís amb la qualitat, l’excel·lència en el servei, la iniciativa, la generació d’oportunitats de negoci i el networking són elements definitoris de Fira, amb una important incidència en el posicionament de Barcelona com a ciutat innovadora i creativa en molts camps d’activitat: tecnologia, sostenibilitat, indústria avançada, ciències de la salut...

En aquest sentit, Fira juga un actiu paper en el patronat de la Mobile World Capital Barcelona, que contribueix a la transformació digital i el lideratge de la ciutat en l’àmbit de les comunicacions mòbils.

L’activitat de Fira genera un impacte econòmic i social sobre el conjunt del territori d’especial rellevància.

Fira de Barcelona organitza la seva activitat en tres grans àrees de negoci:

Gestió d’esdeveniments organitzats directament per Fira de Barcelona a través de les diferents unitats de negoci: Industrials | Públic | Alimentaria Exhibitions | Cities & Society.

Hi figuren esdeveniments que abasten pràcticament tots els sectors industrials, comercials i de serveis. Vegeu-ne alguns dels més destacats:

Captació i gestió de fires i congressos organitzats per altres operadors, especialment en els sectors de les tecnologies, la salut, la cultura i el lleure, i esdeveniments diversos de caire itinerant. Vegeu-ne alguns dels més destacats:
Coorganització de fires a altres països, principalment d’Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica, i prestació de servei d’assessorament firal a altres recintes i operadors. L’objectiu és promoure la presència d’empreses catalanes i espanyoles a l’exterior i posar en valor la experiència de la institució. Aquestes són algunes de les fires més destacades:

Fira de Barcelona organitza la seva activitat en tres grans àrees de negoci:

Gestió d’esdeveniments organitzats directament per Fira de Barcelona a través de les diferents unitats de negoci: Industrials | Públic | Alimentaria Exhibitions | Cities & Society.

Hi figuren esdeveniments que abasten pràcticament tots els sectors industrials, comercials i de serveis. Vegeu-ne alguns dels més destacats:

Captació i gestió de fires i congressos organitzats per altres operadors, especialment en els sectors de les tecnologies, la salut, la cultura i el lleure, i esdeveniments diversos de caire itinerant. Vegeu-ne alguns dels més destacats:
Coorganització de fires a altres països, principalment d’Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica, i prestació de servei d’assessorament firal a altres recintes i operadors. L’objectiu és promoure la presència d’empreses catalanes i espanyoles a l’exterior i posar en valor la experiència de la institució. Aquestes són algunes de les fires més destacades:

7 àrees transversals donen servei al conjunt de l’organització:

Administració
i Finances

Gestió econòmica i financera de la institució

Assessoria Jurídica i Compliance Officer

Assistència legal i polítiques de bon govern

Màrqueting Corporatiu Comunicació

Relació amb els mitjans, web i xarxes socials, imatge corporativa, màrqueting institucional i projectes estratègics

Direcció
Corporativa

Personal i organització, control de gestió, estudis, informació i coneixement

Relacions Institucionals, Protocol i Gabinet de Presidència

Suport a la representació institucional, actes, inauguracions

Serveis
de Recinte

Gestió de les instal·lacions de Gran Via i Montjuïc i dels serveis dels recintes

Tecnologies de la Informació (TIC)

Solucions tecnològiques corporatives i de recintes, aplicacions de suport a expositors i visitants